Genadige God, Uw Woord schept alles wat goed is en houdt ons leven in stand. Wij danken U voor de vele religieuzen in Zuid-Afrika die het Evangelie uitdragen aan rechtelozen en aan de armen. Wij vragen U vandaag: zegen deze mannen en vrouwen bij hun verkondigingswerk. Schenk hun Uw heilige Geest, opdat hun werk vrucht mag dragen voor alle Zuid-Afrikanen van alle rassen en stammen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Agathangelus en Cassianus, priesters en martelaren, door Christus onze Heer.