God onze Schepper, De hemel en de aarde verkondigen Uw glorie en goedheid. Wij bidden U vandaag voor onze zusters en broeders in Mozambique en Angola. Om voldoende werk, om benodigde rust en ontspanning en om een goede verdeling van middelen. Geef dat een toenemend welzijn de bewoners van deze landen in staat stelt om zich met meer toewijding in te zetten voor een vreedzame samenleving. Door Christus onze Heer.