Almachtige God, U bent de bron van vrede, heiligheid en leven. Wij willen U vandaag bidden voor alle mensen in Mexico die te maken hebben met armoede, geweld, afpersing en intimidatie. Geef dat dit grote land gespaard wordt van verder geweld gepleegd door drugshandelaren en ontvoerders. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Perpetua en de heilige Felicitas, martelaressen, door Christus onze Heer.