Liefdevolle God, Uw Zoon Jezus Christus bracht een Blijde Boodschap voor alle mensen. Wij vragen U vandaag om Uw genade en zegen voor Zijn Kerk in Japan. Om goede herders, vrijgevige weldoeners en trouwe kerkgangers. Wij bidden dat het Evangelie gehoor vindt bij vele Japanners en dat velen de sacramenten van het doopsel en vormsel wensen te ontvangen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Anselmus Polanco, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.