Machtige God, Jezus Messias heeft ons lot willen delen ter genezing van onze gebrokenheid en zonde. Zijn Goede Boodschap is medicijn voor onze wereld. Wij danken U daarom voor onze broeders en zusters in India die het geloof verkondigen aan hun landgenoten in woord en in daad. Bescherm deze lekenverkondigers tegen kwaadsprekerij en geef hun wijsheid en voorzichtigheid bij hun trouwe arbeid omwille van Uw Koninkrijk. Door Christus onze Heer.