God van liefde en gerechtigheid, Uw Zoon Jezus Christus heeft met Zijn aanraking de zieken genezen. Wij bidden U voor de vele mensen in de steden en op het platteland van Malawi die lijden aan AIDS. Wij vragen U om hen bij te staan met Uw gaven van kracht, moed, geduld, hoop en liefde. Wees hun steeds nabij en geef hoop op een betere toekomst. Dit vragen wij U op voorspraak van alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken, door Christus onze Heer.