Barmhartige God, de kruisdood van Jezus de Christus maakt de weg vrij voor onze eigen opstanding. Op deze dinsdag in de Veertigdagentijd willen wij U danken voor de liefdevolle zelfgave van Uw Zoon op Golgota. Geef dat wij zijn liefde voor ons steeds indachtig zijn, en dat wij zijn liefde voor alle mensen steeds uitdragen met goede daden. Door Christus onze Heer.