Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Messias roept alle mensen tot het waarachtige en eeuwige leven. Wij bidden U voor de inwoners van Syrië die de afgelopen jaren zwaar te lijden hebben gehad onder oorlogsgeweld. Geef dat zij de kracht van U ontvangen om hun zich met elkaar te verzoenen en samen te bouwen aan een vredige samenleving. Door Christus onze Heer.