Heer onze God, U verlangt vurig dat alle mensen in de vrede van Christus met elkaar het leven delen. Wij bidden U vandaag uit dank voor allen in het Midden-Oosten die steeds weer deze vrede verkondigen. Geef dat hun trouwe arbeid om verzoening te brengen tussen de volkeren vrucht draagt voor hun streek. Voor machthebbers en leiders in het Midden-Oosten: dat zij in dialoog met elkaar conflicten oplossen, en het gebruik van wapens afwijzen. Door Christus onze Heer.