Almachtige God, U hebt de mensen geschapen om in oprechte liefde met elkaar het leven te delen. Wij bidden U voor de verschillende machthebbers, regeringsleiders en rijken in Brazilië. Wij vragen U dat zij zich het lot van de armen en misdeelden in hun land steeds aantrekken. Dat zij door het Evangelie bemoedigd worden zich in te zetten voor hun armere landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresa van Calcutta, door Christus onze Heer.