Barmhartige God, In godsvruchtige stilte en vreedzame eenvoud openbaart zich Uw heerlijkheid. Wij danken U voor allen die, zonder ophef en met stille daden van naastenliefde, Uw Woord uitdragen aan onze wereld. Wij vragen U: roep ook jonge mensen om als monnik of moniaal in de stilte en eenvoud te willen getuigen van Uw liefde. Wij bidden dat allen die een gelofte hebben afgelegd van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid, trouw blijven aan hun roeping. Door Christus onze Heer.