Goede God, U ontfermt zich over de misdeelden. Deze week willen wij tot U bidden voor de armen in Bangladesh – speciaal voor kinderen daar die moeten opgroeien zonder ouders of verzorgers. Geef dat zij de aandacht en liefde ontvangen die zij nodig hebben. Geef hun ook geborgenheid, gezonde voeding en een degelijke opleiding, opdat zij als evenwichtige mensen mogen bijdragen aan een vreedzame wereld. Door Christus onze Heer.