Goede en barmhartige God, U bent trouw aan Uw beloften en U verhoort de gebeden van Uw volk. Wij bidden U voor onze medezusters en medebroeders in Egypte. Speciaal voor hen die onder erbarmelijke omstandigheden worden vastgehouden in gevangenissen. Wees hun steeds nabij. Open de oren van hun bewakers voor Uw levend Woord: dat zij op hun gevangenen toezien met barmhartigheid en geduld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Agatha, maagd en martelares, door Christus onze Heer.