God van de levenden, Aan behoeftigen schenkt Gij hoop op betere tijden en aan mensen die verdriet hebben schenkt Gij troost. Wij bidden U vandaag speciaal voor Uw Kerk in Turkije. Geef dat zij de uitdagingen van onze tijd met wijsheid en geduld tegemoet gaat. Schenk haar wijze leiders, liefvolle weldoeners en bekwame verkondigers. Door Christus onze Heer.