Goede God, door Jezus Christus roept U alle mensen terug tot het waarachtige leven. Wij danken U voor de Christelijke leraren en leraressen in Damascus, Syrië die, ondanks geweld en intimidatie, zich trouw wijden aan het onderwijzen van de jeugd. Geef dat zij over voldoende materiaal en energie beschikken om hun werk goed te kunnen doen, en dat zij daarbij vreugde ervaren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes van Damascus, door Christus onze Heer.