Goede God, U openbaart zich in vriendschap en liefde van mensen voor elkaar. Wij bidden U vandaag speciaal voor onze broeders en zusters van de verschillende kerkelijke gemeenschappen in Pakistan. Dat zij zich gesterkt weten door ons gebed, en dat hun trouw aan Uw Zoon voor ons een krachtig voorbeeld van geloof mag zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Franciscus van Assisi, door Christus onze Heer.