Levende God, Uw Zoon Jezus Christus is de ware bron van vreugde voor allen die in Hem geloven. Wij vragen U daarom: geef dat wij zijn Blijde Boodschap van de verrijzenis uit de doden verkondigen aan bedroefden en ontheemden. Doe ons groeien in liefde voor onze naasten en geef dat wij met oprechte daden van liefdadigheid getuigen van Uw Koninkrijk. Door Christus onze Heer.