God onze Schepper, in de geschiedenis van Uw volk Israël hebt u zich geopenbaard als een God van vrede, gerechtigheid en liefde. Wij bidden U: laat Uw zegen neerdalen over de inwoners van Egypte en geef dat gerechtigheid en vrede heersen waar nu onrecht en geweld dreigen. Open de ogen van vele Egyptenaren voor Uw waarheid en geef dat zij zich bekeren tot U. Door Christus onze Heer.