Heilige God, U bent de ware bron van goedheid en heiligheid. Wij bidden om Uw heilbrengende zegen voor de gezinnen in Oeganda die leven in armoede en onwetendheid. Wij bidden U dat Uw Katholieke Kerk in Oeganda haar opdracht steeds met toewijding uitvoert en dat zij, met Uw hulp, het leven van de armen verlicht en ten goede verandert. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus van Verona, door Christus onze Heer.