Barmhartige God, Gij hebt de wereld het getuigenis van de martelaren geschonken als een licht in de duisternis van het ongeloof. Op weg naar de Avond van de Martelaren willen wij U danken voor de mannen en vrouwen die, trouw tot in de dood, hun geloof in Uw Zoon met woord en daad hebben verkondigd. Wij bidden U: wees Uw Kerk in nood nabij. Geef haar de kracht om Uw Boodschap van heil te blijven verkondigen aan alle mensen. Door Christus onze Heer.