God van Sarah, Rebekka en Rachel, U wilt dat alle mensen kunnen uitgroeien tot de volle maat van Christus. Wij bidden U voor hen die aan de rand van de Braziliaanse samenleving verkeren: slachtoffers van onrecht, en levend in armoede en onwetendheid. Geef dat de jonge vrouwen gelegenheid krijgen om zich te ontplooien en uit te groeien tot verantwoordelijke mensen die meebouwen aan een rechtvaardige maatschappij. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Brito en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.