Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus is de ware Vredesvorst en de bron van alle genade. Wij vragen U om Zijn krachtige zegen voor de mensen die zich telkens weer inzetten voor vrede en gerechtigheid in Rusland en de Oekraïne. Dat zij de moed niet verliezen en standvastig blijven vertrouwen op een toekomst waarin mensen in harmonie met elkaar leven. Door Christus onze Heer.