Heer onze God, Uw liefdeswonderen worden verkondigd tot aan de uiteinden van deze wereld. Wij danken U vandaag voor de Christenen in Burundi en Rwanda die Uw Goede Boodschap ter harte nemen en met vreugde uitdragen aan hun landgenoten. Geef Uw vrede aan alle bewoners van deze twee landen. Zegen de oogsten in Rwanda en Burundi met overvloed en met een eerlijke verdeling onder de bevolking. Door Christus onze Heer.