Barmhartige Heer God, Uw eengeboren Zoon Jezus Christus heeft Zijn apostelen beloofd bij ons te blijven. Wij danken U dat Gij Uw Kerk in nood inderdaad steeds nabij bent en ons blijft bemoedigen door het Evangelie. Wij bidden U dat Uw Kerk stand houdt in de vervolgingen van onze tijd en blijft getuigen van Uw liefde voor alle mensen. Door Christus onze Heer.