Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus roept alle mensen tot het eeuwige leven. Wij bidden U vandaag voor de Christenen in Pakistan die te lijden hebben onder vervolging omwille van hun geloof. Wij bidden U speciaal voor de bisschoppen in Pakistan. Dat zij niet ontmoedigd raken door intimidatie en dat zij de Goede Boodschap luid blijven verkondigen met wijsheid en liefde. Dat allen die hen horen U zullen loven en Uw Zoon zullen belijden. Door Christus onze Heer.