God van liefde, Uw Zoon Jezus Christus genas de doven en de blinden met zijn verkondiging en aanraking. Wij bidden U: raak de harten aan van de religieuze machthebbers in Syrië. Geef dat zij hun landgenoten en medemensen behandelen met de eerbied die iedere man en vrouw toekomt en dat zij het materiële en geestelijke welzijn van allen bevorderen. Raak ook de harten aan van de verschillende strijders die betrokken zijn bij het geweld in dit land: dat ook zij hun naasten als hun broeder en zuster leren zien. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Athanasius, bisschop en kerkleraar, door Christus onze Heer.