God van Israël, U bent een God die Uw liefde voor alle mensen hebt geopenbaard in Jezus Messias. Volgens de wet van Mozes, hebben zijn ouders Hem aan U opgedragen. Wij bidden U vandaag voor alle ouders die met kinderen op de vlucht zijn. Geef de bedroefden troost, de ontheemden onderdak en de weeskinderen liefdevolle verzorgers. Wij danken U voor allen die vluchtelingen onderdak bieden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria en de heilige Jozef, door Christus onze Heer.