Heer onze God, uit liefde voor ons schenkt Uw Zoon zichzelf aan ons onder de gedaanten van brood en wijn. Wij bidden U vandaag uit dank voor alle mensen die zichzelf onbaatzuchtig inzetten voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van kinderen in India. Voor de artsen, leraressen, catechisten, ouders en verpleegsters die met kinderen werken en leven: om geduld, wijsheid en liefde bij het grootbrengen van de jeugd. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige bisschoppen en kerkleraren Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, door Christus onze Heer.