Uw Zoon heeft de dood overwonnen en gevangenen bevrijd. Vandaag bidden wij U voor mensen die gevangen zitten omwille van hun geloof in zijn verrijzenis. Sta hen bij in Uw barmhartigheid en geef hun hoop op bevrijding uit hun situatie. Wij bidden U voor hun vervolgers en bewakers: dat zij geraakt worden door Uw liefde. Door Christus onze Heer.