Goede God, velen van Uw heiligen hebben met hun eigen bloed getuigd van het Evangelie van Uw Zoon. Wij willen U op dit hoogfeest van Allerheiligen bidden voor alle mensen over de hele wereld die vervolgd worden om hun geloof in Uw Zoon Jezus Christus. Wij vragen U om hen te beschermen tegen geweld, marteling, laster en onrecht. Wij bidden U ook voor hun vervolgers: dat zij geraakt worden door Uw liefde, berouw tonen en boete doen. Dit vragen wij U op voorspraak van al Uw heiligen, door Christus onze Heer.