Goede God, U bent de ware bron van alle heiligheid en nodigt ons uit om heilig te zijn. Wij vragen daarbij Uw hulp: heilig ons door onze gebeden voor Uw Kerk in nood. Wij bidden U vandaag op verzoek van Paus Franciscus dat het waaien van de heilige Geest een nieuwe missionaire lente doet ontstaan in de Kerk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia van het Kind Jezus, door Christus onze Heer.