Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus roept alle mensen tot het eeuwige leven in het hemelse Koninkrijk. Wij bidden U voor alle mensen die zich verzetten tegen de komst van Uw Koninkrijk. Geef dat zij de roepstem van Uw Zoon horen en daar gehoor aan geven. Voor Christenen in Mongolië die te lijden hebben onder vervolging omwille van hun geloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Alfonsus Maria de’Liguori, door Christus onze Heer.