God van Israël, Uw Zoon Jezus Christus deelde in het leven van mensen die moeten werken voor hun bestaan. Wij willen U vandaag speciaal bidden voor jonge mensen in de grote steden van onze wereld. Geef dat zij genoeg werk vinden waarin zij hun talenten kunnen gebruiken en daarmee een vast bestaan kunnen opbouwen en een gezin kunnen stichten. Bescherm jonge mensen tegen uitbuiting en misbruik. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jozef, de arbeider, door Christus onze Heer.