Genadige God, van Morgenland tot Avondland wordt Uw komende Koninkrijk met blijdschap verkondigd en voorbereid. Wij bidden U op deze eerste dag van het nieuwe jaar om Uw rijke zegen voor alle mensen van goede wil. Wij vragen U dat het Evangelie van Uw Zoon Jezus Christus steeds meer aanhang vindt onder de volkeren en veel vrucht mag dragen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Moeder van God, door Christus onze Heer.