Heer onze God, U vergeeft ons wanneer wij berouw tonen en U richt ons dan op tot nieuw leven. Wij bidden U dat wij in deze periode van bezinning, boetedoening en vasten steeds meer inzien wie wij ten diepste zijn en wat U van ons verlangt. Geef ons inzicht in onze levensweg en de moed en kracht om deze trouw te volgen. Door Christus onze Heer.