Aswoensdag 22 februari 2023

Eeuwige God, U vergeeft ons wanneer wij berouw tonen en verzoening zoeken, en U richt ons dan op tot nieuw leven. Wij bidden U dat wij in de komende periode van bezinning, boetedoening en vasten steeds meer inzien wie wij ten diepste zijn en wat U van ons verlangt. Geef ons inzicht in onze levensweg en de moed en kracht om deze trouw te volgen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus, apostel en martelaar, door Christus onze Heer.