Aswoensdag 2 maart 2022

Genadige God, Jezus Messias, Uw geliefde Zoon, heeft zichzelf ontledigd en de gedaante van een slaaf op zich genomen. Uit vrije wil heeft hij zichzelf overgeleverd aan de kruisdood om ons te verzoenen met U. Wij bidden U bij aanvang van deze Vastentijd van bezinning en boetedoening om uw zegen voor alle mensen van goede wil; voor hen die vrede en gerechtigheid zoeken; voor hen die de Blijde Boodschap verkondigen als brood ten leven. Vergeef ons onze zonden en genees ons van onze gebrokenheid. Door Christus onze Heer.