Barmhartige God, U bent een God die de gevallen mens vergeeft en weer opricht tot nieuw leven. Wij vragen U dat wij in de komende periode van bezinning, boetedoening en vasten steeds meer inzien wie wij ten diepste zijn en wat U van ons verlangt. Wij vragen U: geef ons inzicht in wat onze levensopdracht is. Wij bidden U voor onze gebroken wereld en vragen Uw barmhartigheid voor allen die gevangen zitten in de duisternis van onwetendheid en ongeloof. Door Christus onze Heer.