God van gerechtigheid, U vergeeft ons wanneer wij berouw tonen en richt ons weer op tot nieuw leven. Wij vragen U dat wij in de komende periode van bezinning, boetedoening en vasten steeds meer inzien wie wij ten diepste zijn en wat U van ons verlangt. Geef ons inzicht in wat onze levensopdracht is. Wij bidden U vandaag voor onze gebroken wereld en vragen Uw barmhartigheid voor allen die gevangen zitten in de duisternis van ongeloof. Door Christus onze Heer.