God van vergeving, U bent een God die de gevallen mensen vergeeft en weer opricht tot nieuw leven. Wij vragen U dat wij in de komende periode van bezinning, boetedoening en vasten steeds meer inzien wat onze opdracht in deze wereld is. Wij bidden U voor onze gebroken wereld en vragen Uw barmhartigheid voor allen die ronddolen in de duisternis van het ongeloof. Door Christus onze Heer.