Almachtige, eeuwige God, Gij hebt ons Uw Zoon Jezus Christus gegeven als het Licht van de wereld. Wij willen U danken voor zijn zelfgave aan het kruis. Wij bidden U vurig voor Uw Kerk in nood. Geef haar de standvastigheid en kracht om Uw heilzame Boodschap te blijven verkondigen aan alle mensen. Door Christus onze Heer.