Dat wij mogen bidden opdat er veel nieuwe heilige priesters en religieuzen mogen opstaan om het woord van God onder ons te brengen.