Voor onze financiële onafhankelijkheid.
Heilige Maria bid voor ons.