Ik bid voor tante Marlene Muntslag.
Ligt nu in het ziekenhuis te Delft op de ic aan de beademing.
Geeft u haar kracht en de wil om deze covid-19 te doorstaan.
Amen.