Ik bid voor bescherming tegen alle kwade en tegen alle vijanden die ons onderukten met leugens zelfs tegen de vader van mijn kind die de gemeente diemen anoniem had gebeld toenertijd en loog dat ik goede relatie met hem had en dat ik alimentatie van hem kreeg, terwijl dit niet waar was. (…) Ik bid voor gerechtheid. En ik bid voor rust en dat mijn kind en ik rust en een voorspoedig stabiel leven kunnen opbouwen samen. Ik bid tot God allemachtig dat alle waarheid naar boven komt en dat deze persoon die ons zoveel kwaad deed ons met rust laat voor nu en voor altijd. Amen amen amen.