voor een zieke broer
dat hij spoedig mag herstellen