Dankbaar dat de geestelijke ontwikkeling door Corona niet te beperken is maar juist meer mogelijk maakt. Juist nu kan ik volop livestreamen. Zonder vliegtuig vlieg ik van Balk naar Rome , naar Maastricht door naar Haarlem. Dankbaar dat ik Christus nog meer mag leren kennen.