God,
als wij allemaal goden zijn wil ons laten zoeken naar Jezus om mens te zijn; om door Jezus tot God Vader te komen, biddende Onze Vader; ons makende gelijk mensenzoon Jezus(Mens-en-Zoon) handelend naar de wil van Vader God.