Moge de mens Jezus gaan zoekenen door Hem heen de Vader, God.Deze Corona tijd schreeuwt erom.
Kan de eerste zoekopdracht “zoekt mij” u brengen tot Hem? Ik hoop zo dat u Hem wilt vinden. God zoekt u.