Jezus zegt: gij zoekt Mij
God zegt: Waar zijt gij?
Durf jij te zeggen: Hier ben ik Heer?
Leg al je zorgen bij Mij neer.